Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'RPC LLP letter sent to HMT relating to loan charge'.