Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Regulation of Investigatory Powers Act 2006'.