Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Business case and implementation plan for creating a single county unitary in Surrey'.