Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Organisation chart & structure 2018-2019'.