Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Subpostmaster Pay Increase'.