Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'The Costs related to preparing Surrey's single Unitary bid'.