Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Post Office response to Ernst and Young audit 2013'.