Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Investigations into the integrity of Post Office’s Horizon IT.'.