Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Frank McKenna & Steve Rotheram invoices'.