Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Numbers of Staff In Post - Agenda for Change Bands'.