Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Secondary school applications from CT5'.