Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Uptodate Fleet List for 2020.'.