Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'List of HMOs in Southwark'.