Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Recruitment of Pupils// Statistics held by the BSB'.