Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Economics and Management 2020 LMH'.