Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Incidents attend in 2016 and 2019'.