Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'most up to date list of HMO properties and full owner info in accordance with FOI'.