Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Employment Equality (Sex Discrimination) Regulations 2005'.