Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Vehicle Hire/Lease Contract'.