Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Impact of the Piece Hall on Halifax Town Centre'.