Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Death of Police Officers whilst under investigation for Misconduct'.