Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Request past exam papers for English Literature'.