Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Trail fluid used in trail hunting'.