Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Returning officers' reports for all elections of Resident board members, 2006 to date'.