Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Accessibility of council websites'.