Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Housing benefits 2016/17'.