Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Unqualified Social Care Spend 18/19'.