Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Renting in student accommodation at the University of York'.