Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Aylesbury Vale Number of Premises Licensed to sell Puppies& Kittens'.