Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth '2018 Babies Weight'.