Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Over £30,000 expenditure'.