Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Use of agency social workers'.