Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Changes to recognised route for waiting list calculations'.