Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Income of new applicants on Housing Waiting List'.