Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Residents in Temporary Accommodation and on Waiting List Receiving Affordable Housing'.