Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Affordable Housing in New Private Sector Developments'.