Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Fire & safety officers supply all the details on Fox Street Village'.