Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Transactions over £25,000 prior to May 2017'.