Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Contractor information 2005-2014'.