Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Together for mental health strategy'.