Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Information on undergraduate law enrolment at the University of Exeter'.