Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Impact on jobs and profits of various Brexit scenarios'.