Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Callouts for all stations 2018'.