Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth '“No deal” Brexit. Additional funding announced 18/12/18'.