Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Sky Report...The NOM's scale of staff corruption'.