Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Number of Tree Preservation Orders administered by the council'.