Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Student and staff data: use of data analytics and machine learning'.