Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Information and documents relating to staff wellbeing in higher education'.