Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Number of Agency Lawyers on 3 Sep 2018 and cost of agency legal workers 2016/2017'.