Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Spinal Centres - Budgets & Discharges (ref: TIM/2018)'.